Educatieprogramma Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

Mede namens het bestuur van Stichting Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout delen we mee dat de 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek geen doorgang zal vinden in september/oktober dit jaar, maar zal plaatsvinden van 10 juli 2021 tot en met 15 augustus 2021.

De 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek is er ook voor uw leerlingen!

Hoop is het thema van de 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. Hoop is een omvangrijk en breed begrip. Het is iets dat ook in de levens van kinderen een belangrijke rol speelt. Het is vaak een gevoel van iets dat er nog niet is. Iets dat je graag zou willen en dat voortkomt uit een gemis of een verlangen. Hoop kan betrekking hebben op grote zaken, maar natuurlijk ook op hele kleine dingen.
Kunst is een van de middelen om je hierover uit te spreken. Via kunst kun je hoop op een andere, betere situatie projecteren op de wereld om je heen.
De Stichting en h19 ontwikkelen samen een aantrekkelijk en breed scholen-programma rond het thema hoop voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, ter voorbereiding op een bezoek aan de 2e Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek. Het educatieproject is erop gericht om jongeren kennis te laten maken met erfgoed van de heilige Driehoek (de kloosters), de hedendaagse kunst én het thema Hoop. We hopen dan ook dat ALLE scholieren en hun docenten gaan deelnemen en de Biënnale komen bezoeken. Tijdens de Biënnale zijn er speciale rondleidingen voor de leerlingen.

h19 heeft voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs lesbrieven ontwikkeld, waarbij als resultaat werkstukken worden gemaakt, die te zien zullen zijn tijdens de hele duur van de Biënnale van 12 september t/m 18 oktober 2020. We willen de lesbrieven met bijbehorend materiaal graag vanaf april 2020 op de scholen verspreiden. Deelname aan het programma is gratis.

PO: Wanneer de werkstukken gereed zijn blijven ze op school en kunnen  aan het begin van het nieuwe schooljaar gebracht worden naar het Biënnale-café in de Kloosterhoeve naast de Paulusabdij aan de Hoogstraat (wij maken voor de basisscholen de Wall of Hope). 
VO: Voor de onderbouw worden de gemaakte stop-motion filmpjes o.a. gepresenteerd op de website van h19 en die van de biënnale, en voor de bovenbouw is er een talentcontest.

Om aan de icc-ers cultuurcoördinatoren, geïnteresseerde docenten en directie van de scholen extra uitleg te geven, is er een bijeenkomst bij h19 op de Heuvel op: donderdag 2 april om 16.00 uur*. We bieden hierbij een workshop/lezing aan en een hand-out over het filosoferen met kinderen, door Marja van Rossum van ‘Groot Denkraam’. Graag horen we van u voor 27 maart met hoeveel mensen van uw school u hierbij aanwezig zult zijn, én of de school aan dit project gaat meewerken. Dat kan via wallofhope@h19.nl   Via onderstaande link kunt u aangeven op welke dagen en tijden u met groepen van max 25 leerlingen de Biënnale gaat bezoeken. https://www.eventbrite.com/e/bezoek-2e-biennale-kunst-in-de-heilige-driehoek-oosterhout-tickets-99167403373

*Deze bijeenkomst is i.v.m. het coronavirus uitgesteld. Alle scholen krijgen z.s.m. bericht over een nieuwe datum.

Deel deze pagina via social media