De Cultuurloper

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het programma leidt de scholen in acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Met De Cultuur Loper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 

In Oosterhout zijn een heel aantal scholen bezig met het traject van De Cultuur Loper. Zij worden ondersteund door een intermediair van Theek5 of h19 en provinciaal ondersteund door een coach vanuit Kunstbalie.

Deelnemende basisscholen in Oosterhout zijn:

de Ontdekking, de Touwbaan, de St. Jan, Duizendpoot, de Achthoek, Montessori, de Menorah, de Torenschouw, de Pionier en de Wissel.

Deelnemende VOscholen in Oosterhout zijn:

Effent en Frencken College.

Klik hier voor meer informatie.

Deel deze pagina via social media